MOTORUL(Descriere general
ă
și
diagnosticare) 6A–1
CAPITOLUL 6
MOTORUL
6A. DESCRIERE GENERALĂ ȘI DIAGNOSTICARE ....................................6A.2
6B. SISTEMUL MECANIC ..............................................................................6B.1
6C. SISTEMUL DE RĂCIRE A MOTORULUI................................................6C.1
6D. SISTEMUL DE ALIMENTARE .................................................................6D.1
6E. CARBURATORUL .................................................................................... 6E.1
6F. SISTEMUL DE APRINDERE .................................................................... 6F.1
6G. DEMARORUL .......................................................................................... 6G.1
6H. SISTEMUL DE ÎNCĂRCARE ...................................................................6H.1
6I. SISTEMUL DE CONTROLARE A EMISILOR .......................................... 6 I.1
6J. SISTEMUL DE EVACUARE ..................................................................... 6J.1