FRÂNE 5.19
. Măsurarea grosimii discului frână
Utilizați un micrometru pentru măsurarea grosimii
discului de frână.
8,0
Grosimea minimă disc frână (mm)
FIG. 5 . 28 VERIFICAREA GROSIMII DISCULUI
FRÂNĂ
Tambur frână
Verificați tamburul de ovalități, deformații și defecte la
suprafața de contact a plăcuței sabot, pete de ulei.
Dacă o parte din tambur sau marginea tamburului sunt
deformate atunci tamburul se repară sau se înlocuiește.
182,0
Diametru minim (mm)
FIG. 5 . 29 VERIFICAREA TAMBURULUI FRÂNĂ
Saboți frână
Verificați defectele, uzura saboților, eventualele pete
de ulei și apoi măsurați grosimea (numai a saboților).
1,0
Grosime minimă saboți
(mm)
FIG. 5 . 30 VERIFICAREA SABOȚILOR FRÂNĂ
COMPAS
TAMBUR
FRÂNĂ