5.18 FRÂNE
INSPECTARE
FIG. 5 . 25 DISC FRÂNĂ, ETRIER, PLĂCUȚE FRÂNĂ
Plăcuțele de frână
Măsurați grosimea plăcuței de frână (numai materialul
de fricțiune)
Discul frână
. Verificați bătaia laterală
Montați un comparator pe suprafața discului și
măsurați bătaia laterală rotind ușor.
1,0
Grosime minimă plăcuță frână (mm)
Limita minimă (mm)
mai mică decât 0,15
FIG. 5 . 27 VERIFICAREA BĂTĂII LATERALE
FIG. 5 . 26 VERIFICAREA GROSIMII PLĂCUȚEI DE
FRÂNĂ
1. PLĂCUȚE FRÂNĂ
2. PISTON
3. DISC FRÂNĂ
4. APĂRĂTOARE ANTIPRAF
1
2
3
4