FRÂNE 5.3
ETRIER FRÂNĂ CU DISC
Pe roțile din față sunt instalate frâne cu disc.
Funcționarea etrierului
Frâna față este de tip cu etrier mobil cu piston.
Presiunea generată în cilindrul principal acționează
asupra plăcuței de frână (1) dinspre piston și aceasta
este presată. În același timp etrierul este deplasat
datorită presiunii de la fundul pistonului (2) astfel încât
presează cealaltă plăcuță de frână pe disc, în acest mod
realizându-se presarea ambelor plăcuțe.
FIG. 5 . 3 ETRIER
La frâna cu disc este necesară o presiune de lucru
ridicată la pistonul roții. Pentru aceasta diametrul
alezajului pistonului este mare.
Chiar și o mică modificare a interstițiului dintre disc și
plăcuță are o mare influență asupra cursei pedalei de
frână. Este necesar ca distanța între disc și plăcuțe fie
păstrată tot timpul la o valoare minimă. Aceasta se
realizează prin intermediul unei garnituri de cauciuc.
1. PLĂCUȚE FRÂNĂ
2. PISTON
3. DISC DE FRÂNĂ
4. CAPAC ANTIPRAF
5. SUPORT PLĂCUȚE
1
2
3
4
5
1 5