SUSPENSIE SPATE 4.7
Șplintul
Asigurați-vă că ambele capete ale șplintului sunt corect
îndoite peste piulița crenelată, astfel încât să poată fi
montat capacul.
FIG. 4 . 15 MONTAREA ȘPLINTULUI
șPLINT