SUSPENSIE FAȚĂ 3.5
Dezasamblare
1. Demontați piulița de fixare a amorizorului după ce
ați comprimat arcul cu ajutorul dispozitivelor
speciale.
ATENȚIE !
. Demontați piulița după comprimarea
suficientă a arcului.
. Când utilizați dispozitivul special, fixați arcul
astfel încât să nu se destindă.
. În timpul comprimării, nu îndreptați arcul
către colegii de lucru.
FIG. 3 . 7 COMPRIMAREA ARCULUI
Inspecție
Inspectați fiecare din piesele descrise în figura de mai jos.
Asamblare
Se parcurg în ordine inversă etapele de la dezasamblare.
Atenție la următoarele :
. Când montați rulmentul axial și protecția antipraf
ungeți cu vaselină toate suprafețele de contact.
FIG. 3 . 9 UNGEREA CU VASELINĂ
FIG. 3 . 8 INSPECTAREA ANSAMBLULUI
AMORTIZOR
1. DISPOZITIV SPECIAL (PRESĂ DE ARC 09940 . 71430)
2. ARC
3. ANSAMBLU AMORTIZOR
1
2
3
DEFORMAȚIE
DETERIORAT
ZGÂRIAT
DETERIORAT
ÎNDOIT
SCĂPĂRI DE ULEI
1. RULMENT AXIAL
1