SUSPENSIE FAȚĂ 3.3
SISTEMUL SUSPENSIE INDEPENDENTĂ
Tip
Tip cu două brațe
Tip McPherson
Suspensia cu două brațe
Aceasta este alcătuită din brațul inferior și superior,
fuzeta, arc elicoidal, etc. și este de 2 feluri : de tip
paralelogram și de tip braț scurt - braț lung în funcție
de lungimea brațului inferior și superior.
Tipul McPherson
Brațul superior nu mai există dar amortizorul este fixat
pe fuzetă. Astfel configurația este simplificată și numărul
pieselor componente este mai mic; acest sistem de
suspensie ocupă un spațiu mai mic oferind posibilitatea
creșterii spațiului compartimentului motor.
Acest sistem este adoptat pe scară largă ca suspensie
față pentru tipurile de vehicule cu tracțiune față.
FIG. 3 . 2 TIP CU DOUĂ BRAȚE
FIG. 3 . 3 TIP McPHERSON
TIP "PARALELOGRAM" TIP "BRAȚ SCURT - BRAȚ LUNG"