CLIMATIZAREA ȘI AERUL CONDIȚIONAT (Aer condiționat) 2B.15
Domeniul de temperatură la intrarea și ieșirea aeratorului central
În acest caz, punctul obținut este în zona de lucru cum este arătat în figura de mai sus, iar situația este corectă.
Dacă performanțele de răcire nu sunt bune, se verifică nivelul refrigerentului prin fereastra de vizitare a receptorului
uscător.
Temperatura la intrarea evaporatorului
24°C
Temperatura la ieșirea aeratorului central 12°C
(Temperatura mediului ambiant 20~35°C)
40
35
30
25
20
15
10
(24)
5
0
51015202530
(12)
Temperatura la ieșirea aeratorului central (°C)
Exemplu: