CLIMATIZAREA ȘI AERUL CONDIȚIONAT (Aer condiționat) 2B.13
11.Se verifică nivelul de încărcare.
. Cum presiunea indicată de aparatele de măsură este
influențată de temperatura mediului ambiant, valorile citite
trebuie interpretate conform graficelor de mai jos.
Indicația manometrelor
(temperatura mediului ambient mai mare de 30°C)
FIG. 2B . 23 RELAȚIA ÎNTRE TEMPERATURA MEDIULUI AMBIANT ȘI PRESIUNEA ÎN SISTEMUL A/C
Precauțiuni la încărcarea sistemului cu refrigerent
1. Când se încarcă sistemul cu refrigerent nou imediat după instalarea sistemului A/C:
. Se face vacuumarea pe partea de înaltă presiune pentru cinci minute, iar apoi se face vacuumarea de pe
ambele părți ale sistemului (de înaltă presiune și de joasă presiune).
. Când se face încărcarea sistemului cu compresorul în stare de funcționare, se face pe partea de joasă presiune.
2. Când se face reîncărcarea sistemului:
. Când se face descărcarea sistemului, refrigerentul nu trebuie să se scurgă pe partea de înaltă presiune.
Atenție: Dacă se scurge o cantitate prea mare de refrigerent compresorul poate fi avariat, de aceea trebuie
acordată mare atenție.
. Trebuie utilizat refrigerentul recomandat când se adaugă refrigerent în sistem.
3. Alte observații:
. Întotdeauna trebuie utilizat refrigerent recomandat.
. Un zgomot neobișnuit, un .huruit", se aude pentru câteva secunde la compresor atunci când începe să
funcționeze imediat după umplerea cu refrigerent, dar este normal. (Se aude în mod special atunci când sistemul
este încărcat sau când temperatura mediului ambiant este prea scăzută).
. Fereastra de vizitare a receptorului uscător poate fi albă, dar este o situație normală.
Temperatura mediului ambiant (°C)
10
5
10 20
20
15
10
10 20
30
30
Partea de înaltă presiune: 12~15 kgf/cm
2
Partea de joasă presiune: 2~3 kgf/cm
2
Temperatura mediului ambiant (°C)