CLIMATIZAREA ȘI AERUL CONDIȚIONAT (Aer condiționat) 2B.11
FIG. 2B . 16 AERISIREA FURTUNULUI DE
ÎNCĂRCARE
VACUUMAREA SISTEMULUI șI ÎNCĂRCAREA CU REFRIGERENT
1. Se face vacuumarea timp de 15 minute utilizând o
pompă de vacuum.
FIG. 2B . 13 VACUMAREA
3. Se verifică etanșeitatea după aproximativ 5 minute.
FIG. 2B . 15 SE STRÂNG RACORDURILE ÎNCĂ
PUȚIN
Mai mult de 15min
(peste 750 mmHg)
Se încarcă sistemul astfel
încât manometrul să indice
1 kgf/cm
2
Indicația
aparatului
este nor-
mală
Aprox. 15
min. (peste
750 mmHg)
SUPAPA DE JOASĂ PRESIUNE
(ÎNCHISĂ)
POMPA DE VACUUM
(FUNCȚIONEAZĂ)
NORMAL
PIERDERI DE GAZ
SE MAI STRÂNG RACORDURILE
2 SE SLĂBEșTE
PIULIȚA FURTUNULUI.
3 SE STRÂNGE PIULIȚA
DUPĂ CE S-A SCURS
PUȚIN
REFRIGERENT.
FURTUN DE
ÎNCĂRCARE
REZERVOR DE ÎNCĂRCARE
LA COMPRESOR
1 SE DESCHIDE SU-
PAPA REZERVO-
RULUI DE ÎNCĂR-
CARE.
Se strâng racordurile
încă puțin
SE DESCHIDE
DUPĂ 5 MIN
FIG. 2B . 14 OPRIT DUPĂ ÎNCHIDEREA
SUPAPELOR
Freon R . 12 (500g)
2. Se închid supapele de joasă și înaltă presiune ale
sistemului de instrumente și se oprește pompa de
vacuum.
4. Se scoate aerul din furtunul de încărcare înainte de
încărcarea cu refrigerent.
SUPAPA DE ÎNALTĂ PRESIUNE
(DESCHISĂ)
SUPAPA DE JOASĂ PRESIUNE
(ÎNCHISĂ)
POMPA DE VACUUM
(OPRITĂ DUPĂ
ÎNCHIDEREA
SUPAPELOR)
SUPAPA DE ÎNALTĂ PRESIUNE
(ÎNCHISĂ)
SUPAPA DE JOASĂ PRESIUNE
(ÎNCHISĂ)
SUPAPA DE ÎNALTĂ PRESIUNE
(ÎNCHISĂ)