2A.10 CLIMATIZAREA ȘI AERUL CONDIȚIONAT (Încălzire, Ventilație)
Demontare
1. Se slăbește șurubul de golire a radiatorului și se
golește lichidul de răcire, se demontează furtunurile
(2) de la unitatea de climatizare.
2. Se demontează planșa bord și piesele asociate.
3. Se decuplează conectorii de la cablaj.
4. Se demontează șuruburile și piulițele carcasei unității
de climatizare.
FIG. 2A . 19
FIG. 2A . 20
1. ȘURUB DE MONTARE
2. PIULIȚĂ DE MONTARE
1
2
1. RADIATOR ÎNCĂLZIRE
1
5. Se scoate radiatorul de încălzire din unitatea de
climatizare.
Montare
Se efectuează operațiile descrise la demontare, în ordine
inversă . Trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
. Se reglează cablurile de comandă;
. Se umple cu lichid de răcire.