CLIMATIZAREA ȘI AERUL CONDIȚIONAT (Încălzire, Ventilație) 2A.7
FIG. 2A . 12
FIG. 2A . 13
2. Se trage complet levierul și elementul de legătură în
direcția indicată de săgeata din figură și apoi se
asigură cablul.
FIG. 2A . 14
FIG. 2A . 15
Montare
Se procedează în ordinea inversă a operațiilor de la
demontare.
Reglaj
A . Cablul de comandă a modului de livrare a aerului
1. Se pune maneta de comandă în poziția de dezaburire
parbriz.
1
3
2
1. LEVIER DE COMANDĂ TEMP.
2. CABLU DE COMANDĂTEMP.
1
2
3
4
4
1. CABLU COMANDĂ MOD LIVRARE AER
2. LEVIER COMANDĂ MOD LIVRARE AER
3. UNITATE ÎNCĂLZIRE
4. UNITATE RĂCIRE
3. După ce se asigură cablul se verifică funcționarea
corespunzătoare.
B. Cablul de comandă a temperaturii
1. Se pune maneta de comandă în poziția de aer rece.
2. Se trage complet levierul în direcția indicată de
săgeata din figură și apoi se asigură cablul.
3. După ce se asigură cablul se verifică funcționarea
corespunzătoare.
3. CABLU COMANDĂ AER
4. LEGĂTURĂ