CLIMATIZAREA ȘI AERUL CONDIȚIONAT (Încălzire, Ventilație) 2A.5
DIAGNOSTICARE
Acțiune corectivă
. Se înlocuiește siguranța
. Se verifică rezistorul și se
înlocuiește dacă este necesar
. Se înlocuiește motorul
. Se repară
. Se verifică starea cablurilor și
a timoneriei
. Se repară voletul
. Se repară conductele
. Se înlocuiește radiatorul de
încălzire
. Se înlocuiesc furtunurile
Cauza probabilă
. Siguranța suflantei este arsă
. Rezistorul de reglare a vitezei
suflantei este defect
. Motorul suflantei este defect
. Cablajul este defect
. Cablurile de comandă a încălzirii
sau timoneria de comandă defecte
. Voletul de aer defect
. Conductele de aer blocate
. Radiatorul de încălzire este blocat
sau are pierderi
. Furtunurile radiatorului de încălzire
au pierderi sau sunt blocate
Simptom
Suflanta nu funcționează
chiar dacă a fost comandată
Temperatura de ieșire nu
corespunde celei reglate
SERVICE PE VEHICUL
SCHEMA ELECTRICĂ
FIG. 2A . 9
A/V: ALB/VERDE
G/N: GALBEN/NEGRU
Vd: VERDE DESCHIS
R/N: ROZ/NEGRU
R/L: ROZ/ALBASTRU
R: ROZ
N: NEGRU
1. BATERIE
2. LEGĂTURĂ FUZIBILĂ
3. CONTACT CHEIE
4. CUTIE DE SIGURANȚE
5. COMUTATOR MOTOR SUFLANTĂ
6. REZISTOR MOTOR SUFLANTĂ
7. MOTOR SUFLANTĂ
4
6
7
R
R
5
1
2
3
A/V
R/L
H
M
L
15A
M
R/N
R/N
G/N
Vd
R/N