1A.12 INFORMAȚII GENERALE
6. Se înlocuiesc garniturile, O-ringurile și știfturile cu
unele noi, la reinstalare, după ce au fost demontate.
7. Șuruburile și piulițele trebuie strânse conform
specificațiilor de strângere, în ordinea și cu cuplul
specificate.
8. Toate componentele demontate trebuie aranjate cu
grijă pentru a nu fi pierdute sau deteriorate și trebuie
curățate și unse corespunzător.
9. Trebuie manevrate cu atenție lichidele cum sunt
acidul pentru baterie sau lichidul de frână, deoarece
acestea pot provoca răniri sau deteriorări ale
pieselor.
10. După reasamblare verificați funcționarea pieselor
pentru a preveni reapariția defectului.
11. Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere,
vehiculul trebuie curățat pentru a feri piesele
demontate de murdărie.
12. Atunci când două sau mai multe persoane lucrează
împreună, acestea trebuie să țină cont de măsurile
de siguranță pentru a evita accidentările.