INFORMAȚII GENERALE 1A.11
. La pozarea cablajelor, prindeți-le de așa natură să
nu intre în contact cu piese în mișcare de rotație,
cu piese care vibrează sau cu piese încinse.
APĂRĂTOARE
PENTRU ARIPĂ
TIJA APARATULUI
DE MĂSURĂ
PIESĂ ÎN
MIșCARE DE ROTAȚIE
PRECAUȚII
1. Protecția vehiculului
Întotdeauna utilizați apărătoare pentru aripi și pentru
scaune pentru a feri părțile vopsite și tapițeria de
murdărie.
2. Utilizarea cricului
Când se ridică vehiculul cu cricul, cricul trebuie
instalat în poziția corespunzătoare și vehiculul
trebuie asigurat.
3. S.D.V.
Utilizați întotdeauna S.D.V. când operațiile efectuate
o necesită. Nu utilizați alte scule când este nevoie
de S.D.V. pentru a evita deteriorările.
4. Ungerea
Pentru ungere se utilizează numai lubrifianții
recomandați de câte ori este necesar.
5. Sistemul electric
. La deconectarea conectorilor țineți de elementul de
blocare al conectorului. La conectare împingeți
conectorul până este complet asigurat.
. Cablejele trebuie să fie prinse corect.
. Când se verifică conectorii cu ajutorul unui aparat
de măsură, se introduce tija aparatului dinspre
partea de intrare a firelor.