INFORMAȚII GENERALE 1A.1
CAPITOLUL 1
1A. INFORMAȚII GENERALE
CARACTERISTICI VEHICUL .......................................................................................................... 1A . 2
IDENTIFICAREA VEHICULULUI .................................................................................................... 1A . 5
CUPLURI DE STRÂNGERE UZUALE ........................................................................................... 1A . 8
PUNCTE DE SPRIJIN PENTRU RIDICAREA VEHICULULUI ..................................................... 1A . 9
PRECAUȚII..................................................................................................................................... 1A . 11
INSPECȚIA ÎNAINTE DE VÂNZARE ........................................................................................... 1A . 13